444 82 99     programyazilimprogram.com
Üretim Programı

HIZLI MENÜ

 

Üretim programı, üretim yapan fabrika / atölye/ İmalathane vb. işyerleri için üretimle ilgili stok hareketlerinin kontrollü yapılabilmesi, planlamaya ışık tutması ve üretim bölümlerinin stok durumunun izlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır

Programın amacı,

·         Üretim Kayıtlarının Gerçekleşmesi

·         Üretim Adımlarının takip edilmesi

·         Maliyet Hesapları.

·         Stok takibinin yapılması

·         Hammadde giriş çıkış takibinin yapılması.

·         Atölye malzemelerin takip edilmesi

·         Operasyon ve İş İstasyonlarında İş Emirlerinin takip edilmesi

 

Üretim Yönetim Programı ile yapılabilecekler;

Üretimini yapacağınız mamuller için hammadde ve / veya yarı mamullerden oluşan reçetelerin kayıtları, izleme ve düzenlemesi yapılır. Bütün mamullerin ve yarı mamullerin reçeteleri ayrı ayrı kaydedilmelidir. Bünyenizde üretimi yapılan tüm malları mamul veya yarı mamul, üretiminizi gerçekleştirmek için satın aldığınız malları hammadde olarak kullanabilirsiniz. Bu yöntemle, hangi hammaddelerin hangi yarı mamuller içinde kullanıldığına göre yarı mamul reçetelerini ve hangi hammadde ve yarı mamullerin hangi mamuller içinde kullanıldığına göre de mamul reçetelerini geliştirebilirsiniz. Birden fazla seviyeli reçeteler de oluşturabilirsiniz. Yarı mamul seviye sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.

yukari