444 82 99     programyazilimprogram.com
El Terminali Programı

HIZLI MENÜ

 

Özel yaşantılarımızda olduğu kadar iş dünyamızda da bilgi ve kontrolü kolaylaştıran mobil uygulamalar standartlarımızı yükseltmektedir. El terminali çözümlerimiz ile her yerden sipariş alabilir, sıcak veya soğuk satış yapabilir,  fatura kesebilir ve diğer iş süreçlerinizi (cari, stok, sipariş, sayım, tahsilat, irsaliye, depolar arası transfer) hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilirsiniz.

El terminali programı modülleri;

·         Sipariş Modülü

o   Alıcı Siparişi

o   Satıcı Siparişi

·         İrsaliye Modülü

o   Alış İrsaliyesi

o   Satış İrsaliyesi

·         Fatura Modülü

o   Alış Faturası

o   Satış Faturası

·         Depolar Arası Transfer Modülü

o   Şubeli yapıda şubeler arası transfer

o   Depolu yapıda depolar arası transfer

o   Hem şube hem depolu yapıda depolar arası transfer

·         Sayım

·         Tahsilat

·         Fiyat Gör

·         Stok Tanımlama

·         Cari Tanımlama

El terminali programı özellikleri;

·         Hızlı geçiş uygulaması

        Modüller içerisinde evrağa ait stok kalem bilgileri girilirken miktar ön değeri alınıp, barkod okutularak otomatik olarak kalem kaydı yapılır.

·         Depolar arası transfer parametreleri

o   Şube Uygulaması

İşletmeler içerisinde şubeli yapı bulunmakta ise bu parametre açılır ve transfer işlemleri şubeli yapıda gerçekleştirilir.

o   Depo Uygulaması

İşletmeler içerisinde şubeli yapı bulunmakta ise bu parametre açılır ve transfer işlemleri şubeli yapıda gerçekleştirilir.

·         Kümüle kalem işlem parametresi

Eğer bu parametre açılırsa, aynı stokların farklı kalemlerde girişi gerçekleştirilmez. Miktar değeri artırılır.

·         Sipariş işlemlerinde muhasebe programıyla entegre çalışarak cari, kalem ve fiyat bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler eşliğinde sipariş evrakları oluşturulup merkez veritabanına aktarılıp, işlenebilir.

·         İrsaliye işlemlerinde ticari program ile entegre çalışarak cari, kalem bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler eşliğinde irsaliye evrakları oluşturulup merkez veritabanına aktarılıp, işlenebilir.

·         Fatura işlemlerinde muhasebe programıyla entegre çalışarak cari, kalem bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler eşliğinde fatura evrakları oluşturulup merkez veritabanına aktarılıp, işlenebilir.

·         Depolar arası transfer işlemlerinde şubeli ve depolu işlemler yapılabileceği gibi hem şube hem depo barındıran işletmelerde kullanılabilir. Bu Modül de stok ve aktarım bilgileri alınır, evraklar oluşturulup aktarılabilir.

·         Sayım Modülünde Stok sayımları ticari programınızda tanımlanmış olan çevrim birim değerlerine uyumluluk sağlayarak stok sayım girişlerini ticari programa aktarımını sağlar.

·         Tahsilatta cari ve ödeme bilgileri alınarak muhasebe programı veritabanına aktarılır. Ayrıca tahsilat modülünde ödeme ile ilgili tarih bazlı raporlamada yapılabilmektedir.

·         Fiyat Gör modülünde stok ile ilgili Atikse veritabanında kayıtlı olan fiyat bilgileri gelmektedir.

·         Stok tanımlama modülünde fiyat, KDV ve ölçü birimi değerleri alınıp ticari program veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir.

·         Cari tanımlama modülünde cari tip bilgileri alınıp, ticari program veritabanına kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

yukari