444 82 99     programyazilimprogram.com
E-Bilet Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

HIZLI MENÜ

E-Bilet Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.462 sıra no lu Elektronik bilet tebliğinin 7.maddesinin 2.fıkrası (Elektronik biletin elektronik ortamda teslimi) ve 3.fıkrası (Elektronik biletin kağıt ortamda teslimi) arasındaki fark nedir?

Havayolu firması ilgili tebliğin 2.fıkrasında yer alan elektronik biletin elektronik ortamda  iletim yöntemini seçmiş ise; elektronik ortamda düzenlenen biletler  elektronik imza aracı ile imzalamak zorundadır.  Fakat, ilgili tebliğin 3.fıkrasında yer alan elektronik biletin kağıt ortamda  iletim yöntemi seçilmiş ise, bu biletlerin elektronik imza aracı ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gerek elektronik iletim gerekse kağıt iletim yöntemi e-Bilet uygulamasının sınırları içinde değerlendirilmektedir.  Her iki uygulama da e-Bilet uygulamasıdır.  Elektronik iletim yöntemine göre iletilen bileti teslim alan mükellefler, söz konusu biletlerin elektronik ortamdaki halini (e-imzalı) tevsik edici belge olarak dikkate alacak ve bu bileti gider/maliyet unsuru olarak dikkate alacaklardır.  Elektronik iletim yöntemine göre bilet iletilmiş olmakla birlikte alan taraf e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef değilse, e-Biletin (elektronik ortamdaki aslına uygun olması koşuluyla) kağıt çıktısını da tevsik edici belge olarak dikkate alabilecek ve gider/maliyet unsuru olarak kullanabilecektir. Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan biletin oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısının, e-Bileti alan mükellef tarafından VUK uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve imzalanması gerekmektedir

2.e-Bilet uygulamasında eBilet düzenleyen ve alan her iki taraf da e-Fatura mükellefi olması durumunda söz konusu eBilet e-Fatura olarak portal üzerinden alıcının e-Posta adresine gönderilecek mi?

GİB den e-bilet izni alan mükelleflere e-fatura resmi internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu firmalar usul olarak yolcu taşıma işi ile iştigal ettiklerinden düzenlemeleri gereken belge fatura değil, bilettir. Bu nedenle 462 sıra nolu tebliğ kapsamında e-bilet izni alan bu mükellefler e-fatura kayıtlı kullanıcısı olsalar bile 462 sıra nolu tebliğ kapsamında elektronik bilet düzenlemek durumundadırlar.

3.İnternet siteleri üzerinden başkan firmaların karayolu taşıma biletlerini satan firmaların e-Bilete geçme zorunluluğu var mıdır?

Yolcu taşıma işi ile iştigal etmeyen ancak başka firmaların biletlerini elektronik ortamda satan mükelleflerin e-Bilet uygulamasına geçme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte ,internetten bu satışı gerçekleştiren mükelleflerden 5 Milyon TL ve üzeri ciroya sahip olanların e-arşiv uygulamasına başvurmaları ve bu kapsamda işlem yapmaları gerekmektedir. e-arşive başvurmanın şartlarından biri de e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmaktır. Detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

4.Kamu personeline tahakkuk ettirilecek yurt içi ve dışı yolluk ödemelerinde personelin uçakla seyahatlerine ilişkin yapmış oldukları  giderlere ilişkin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında kanıtlayıcı belge olarak kullanılacak elektronik yolcu biletlerinin kağıt olarak teslimi halinde ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve imzalanması gerekmekte midir?

Öncelikle bileti düzenleyen                hava yolu firmasının, http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden, e-bilet iznini 462 sıra no lu tebliğin 7.maddesinin Elektronik Biletin Elektronik Ortamda Teslimi yöntemini seçerek alıp almadığını öncelikle kontrol edilmelidir. Kendilerine elektronik ortamda teslim izni verilen hava yolu firmalarına ait belgeleri gider belgesi olarak kullanmak isteyenler, eğer e-Fatura uygulamasında kayıtlı bir mükellef iseler, söz konusu belgeyi elektronik ortamda, e-Fatura uygulamasında kayıtlı değiller ise kağıt ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Kağıt ortamda muhafazada belge üzerinde ayrıca bir kaşe/damga tatbikine gerek bulunmamaktadır. Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan biletin oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısı alan mükellef tarafından VUK uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve imzalanması gerekmektedir

5.Satın almış olduğum eBilet bilgilerime ulaşabileceğim bir sorgulama adresi var mı?

Satın almış olduğunuz e-Biletlere efatura.gov.tr adresimizde bulunan e-Bilet başlıklı sayfanın alt başlığında yer alan e-Bilet sorgulama Web servis adreslerinden söz konusu biletlerinize ulaşabilir, kontrol edebilir, dilerseniz çıktısını alabilirsiniz.

6.e-Bilet uygulamasına nasıl dahil olabilirim?

E-bilet düzenlemek isteyen firmalar, kendi bilgi işlem sistemlerini entegre ederek ya da e-Bilet özel entegratörü firmalar aracılığıyla e-bilet kayıtlı kullanıcısı olabilirler. Detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

7.E-bilet uygulamasına özel entegratör yöntemi ile geçmek istiyorum..Bu konuda özel entegratör firmalara nasıl ulaşabilirim?

Başkanlığımızdan e-bilet özel entegratörlük izni alan firmalara efatura.gov.tr adresimizde bulunan eBilet başlığı altında yer  alan e-bilet özel entegratörler listesinden ulaşabilirsiniz. Anlaşmış olduğunuz özel entegratör firması aracılığı başvurunuz elektronik ortamda Başkanlığımıza iletilir ve Başkanlıkça değerlendirilerek e-bilet uygulamasına dahil olmanız sağlanır.

8.e-bilet uygulamasının amacı nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura dışında düzenlenmesi öngörülen yolcu taşıma bileti, yolcu listesi ve diğer biletlerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibrazı ve iletilmesi ile ilgili çözüm üretilmesidir.. Aynı zamanda vergiye uyum maliyetini düşürmek, gönüllü uyumu artırmak ve hizmet kalitesini artırmak amaçlanmıştır. 

9.e-biletlerin xml olarak oluşturulması ve imzalanması zorunlu mudur?

e-biletlerin xml olarak oluşturulması ve imzalanması mümkün değildir. E-Bilet Tebliğleri gereği eBilet formatı olarak üzerinde mali mühür/NES barındıran genel tanınırlığa sahip bir format kullanılmalıdır. Bu kapsamda Başkanlıkça aksi belirtilmediği / format ve standardı yayımlanmadığı sürece .xml kullanımı söz konusu değildir. Mevcut durumda piyasada yaygın olarak .pdf kullanılmaktadır.

10.Dar mükellef hava yolu firmaları 462 sıra no lu tebliğ kapsamındadır?

Türkiye’de faaliyette bulunan dar mükellef hava yolu firmalarının, sadece Türkiye'de elde edilmiş sayılan hasılatlarını içeren biletleri bu Tebliğ kapsamındadır

11.e-bilet uygulamasına geçiş zorunlu mudur? e-bilet düzenlemek isteyen firmalar için e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmak şart mıdır?

e-bilete geçiş zorunlu değildir ancak 462 sıra no lu teblğin 14. Maddesinde de belirtildiği gibi ilgili tebliğ 334 no lu Vuk tebliğini 1/7/2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdığından eski koçan usulü bilet kesmenin teknolojik gelişmelerin varlığıyla  zor olacağından, dolaylı olarak bir zorunlu geçiş söz konusudur. E-bilete geçmek isteyen firmalar için (Dar mükellef kurumlar hariç) e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmak zorunluluktur.

12.Acenteler e-bilete geçmek zorundalar mı ve düzenleyecekleri belge ebilet mi olacak yoksa efatura mı olacak?

Hava yolu yolcu taşımacılığı ile ilgili 462 nolu Tebliğine göre; acenteler aracılığıyla yapılan satışlarda  e-Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgilerine de yer verilecektir. Bu nedenle acentelerin e-Bilete geçme zorunluluğu yoktur.

yukari