444 82 99     programyazilimprogram.com
Cari Hesap Programı

HIZLI MENÜ

 

Kolay Hesap Cari Yönetim Programı ile müşterilerinizin hesaplarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Müşteri hareketlerini borç – alacak şeklinde programa kaydederek borçlu olan ve alacaklı olan müşterilerinizin hesaplarını rahatça izleyebilirsiniz. Müşteri hesap raporları ile müşteriye ait hareketleri inceleyebilir ve dilediğiniz ölçüte göre sorgulayarak yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Müşterilerinizin borç – alacak hesaplarını kolayca tutabileceğiniz bir program. 

 

Cari hesaplar (satıcılar, alıcılar gibi) için sabit tanımlamaların (adı, adresi, telefonu vb.) yapıldığı, bu tanımlamalara bağlı olarak programın genelinde girilen kayıtlar sonucunda oluşan hareketlerin girilebildiği ve raporlandığı programdır. Bu program ayrıca, cari hesaplara ilişkin diğer tanımlamalar ve işlemler bulunmaktadır.

Programın Özellikleri;

·         İleri düzey veri güvenliği

·         Sınırsız sayıda müşteri Ekleme/Silme/Düzeltme yapılabilir,

·         Kolay bir şekilde müşteri bilgilerini girebilir,

·         Girilmiş müşteri bilgilerini tekrar çağırabilir ve üzerinde işlem yapılabilir,

·         Genel Arama kutucuğu işaretlendiğinde müşterinin her hangi bir  bilgisi ile süzülüp, içinde yazdığımız bilgi geçen bütün müşteriler gösterilebilir,

·         Not ve Açıklamalar kısmında aktif olan müşteri ile ilgili notlar alabilir ve istendiği anda bu bilgileri ilgili müşteri seçilerek görülebilir,

·         Yazıcı önizlemeye basıldığı zaman 2 seçenek sunuyor önümüze,

o   Cari Hesaplar: Tanımladığımız bütün müşterilerin bir raporunu alarak yazıcıya göndermemize olanak sağlıyor.

o   Seçili Hesap Hareketleri: seçili olan müşterinin hesaplarını çıkartarak bir rapor halinde önümüze sunuyor ve kolay bir şekilde yazıcıdan çıktı almamıza imkân sağlıyor.

·         Excel Aktarımı basıldığı zaman ise tekrar 2 seçenek önümüze çıkıyor,

o   Cari Hesaplar: Tanımladığımız bütün müşterilerin bir raporunu alarak Excel belgesi halinde bize sunuyor.

o   Seçili Hesap Hareketleri: Seçili olan müşterinin hesaplarını çıkartarak bir rapor halinde Excel belgesi olarak bize sunuyor.

·         Hesap Hareketlerinde carimizle ilgili hareketleri girebileceğimiz alandır. Burada o carinin hesaplarını, verdiği evrakları (çek, senet vb.) girebilmemize olanak sağlıyor.

Bakiye Sıfırlaya basıldığı zaman o carinin hesabını kolaylıkla sıfırlayabilirsiniz.
yukari