444 82 99     programyazilimprogram.com
23 Aralık 2015
 

KOBİ kelimesinin açılımı, küçük ve orta boy işletmeler demektir. KOBİ tanımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik” ile günümüz şartları gereğince 4 Kasım 2012 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile KOBİ tanımının son hali: “İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birikimleri veya girişimleridir.”

 

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan KOBİ’ler dünya ekonomisinin dinamosu ve can damarı, Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler bulundukları ülkenin ekonomisinde son derece önemli bir yere ve etkiye sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 19 Kasım 2015 tarihinde yayımladığı “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2015” haber bültenine göre;

 

KOBİ’ler 2014 yılında ihracatın %56,4’ünü gerçekleştirdi. Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının %35’i sanayi, %60,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

 

KOBİ’lerin 2014 yılında ithalattaki payı %37,8 oldu. Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ithalatının %33,3’ü sanayi, %59,5’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

 

KOBİ´ler, toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini, maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun %63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü oluşturdu.

 

 

Teknoloji KOBİ’lere neler sağlıyor? (1)

 

Yeni iş modellerinin kapılarını açıyor. Değişimi ve uyumu hızlandırıyor.

 

Müşteriye olan erişimi ve etkileşimi güçlendiriyor.

 

Ölçeklenebilirliği ve esnekliği artırıyor. Yeni kurulan şirketlerin bile çok yüksek kapasitelerde hizmet vermesini sağlıyor.

 

Otomasyon sayesinde işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini artırıyor.

 

Çalışanların verimine katkıda bulunuyor.

 

Daha geniş pazarlara açılmayı ve rekabeti kolaylaştırıyor.

 

kobi teknoloji

 

 

KOBİ’ler yapı itibariyle teknolojik yeniliklere yatkın, değişime daha kolay uyum sağlayabilecek bir esnek bir yapıya sahiptir. Değişen iş modelleri içerisinde bu esnek yapıyı yakalayamayan işletmelerin rekabet etme ve büyüme eğilimleri negatif yönlü olmaktadır. Teknolojiyi hızla benimseyen ve kullanan KOBİ’lerde daha verimli iş süreçleri ve çalışma ortamları sağlanmaktadır.

 

Genel itibariyle teknolojik dönüşüm süreçleri donanımsal altyapı ve altyapının paralelinde yazılımlarla sağlanmaktadır. KOBİ’ler için ülkemizde donanım altyapısının temini noktasını yeterli sayılabilecek erişim olanakları bulunmaktadır. Yazılım noktasında ise erişim olanaklarının yanı sıra doğru tercih noktasında sorun yaşanmaktadır.

 

 

Yazılım tercihinde yapılan bazı hatalar

 

Mevcut altyapının göz ardı edilmesi,

 

Satın alma veya kiralama kararları,

 

Yeterli bütçenin ayrılmaması veya düşük fiyat tercihi,

 

Zaman planlamasının yapılmaması,

 

İhtiyaç planlamasının yetersizliği,

 

İhtiyaca cevap veremeyen yazılım tercihi,

 

Yazılım hakkında araştırma eksikliği,

 

Kullanımı zor olan yazılımlar,

 

Bütünsel düşünülmemesi, tek bir alana odaklanılması (sadece üretimi veya satışı düşünmek gibi…),

 

Yazılımın kullanımı ile ilgili yetersiz eğitim,

 

Büyüme ve gelecek planlarının göz ardı edilmesi.

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

Ticari Entegre Programı
08 Aralık 2016Devamı İçin Tıklayınız.
İmalatla Bilişimin Buluşması: Endüstri 4.0
26 Ağustos 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Ekonomide Yazılım Sektörü
17 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Konya'da Yazılım Sektörü
03 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Sürdürülebilir İnovasyon
27 Şubat 2016Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Sahip olduklarını kullanarak, elinden geleni yap .” Theodore Roosevelt
yukari