444 82 99     programyazilimprogram.com
30 Kasım 2015
 

Elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isim olan yazılım (Software), değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutları olarak tanımlanıyor.

 

 

Dünya değişiyor

 

 

Dünyada teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması paralelinde artık üretim süreçleri emek yoğun modellerden teknoloji yoğun modellere kaymıştır. Teknolojinin hayatın tüm alanın etkileyen dinamikleri, teknolojiye yatırım yapan firmalara katma değer katığını görmekteyiz. Teknoloji, yeni ekonomi modelleri içerisinde finansal göstergelere pozitif katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.

 

 

Forbes dergisinin 2015 yılı "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesinin ilk 10’ununda 7 tane teknoloji firması (özel olarak 4 tane yazılım firması) bulunmakta iken ülkemizde listenin ilk 10’unda sadece 2 tane teknoloji firması (Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren) bulunmaktadır. Ülkemiz ne yazık ki teknoloji ve bilişim alanında dünyanın güçlü ekonomilerine sahip ülkelerinin bir hayli gerisinde bulunmaktadır.

 

 

Teknoloji pazarı içerisinde yazılım sektörü; katma değeri en yüksek, en az ithalata ve sabit sermaye yatırımına ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Ülkemiz gibi cari açık veren bir ülkede ithalat yapmadan üretim yapabilen her sektör, net katma değer sağladığı gerçeğinin de farkına varabilmiş değiliz.

 

yerli yazılım

 

 

 

Yazılım üreten ülke olmalıyız

 

 

Ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda kısa ve uzun vadeli birçok adımı zaman geçirmeden hayata geçirmek zorundayız. Bu adımlardan en önemlileri teknoloji üretebilmek ve teknoloji alanında dünya pazarında rekabet edebilecek güce sahip olabilmektir. Bilişim sektöründe ülkemizin duruma baktığımızda, gelişmekte olan dünya ülkelerinden daha kötü durumda olmadığımız görülmektedir. Fakat arzu edilen seviyeye bir türlü gelemedik ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü kazanamadık.

 

 

Hedeflediğimiz duruma gelebilmek için çok çalışmamız gerekmektedir. Lakin şunu unutmamalıyız ki; sadece teknoloji firmalarımızın kurumsal beceri ve yetenekleriyle bilişim sektöründe dünya ile rekabet edebilir duruma gelebilmek mümkün değildir. Ülkemizde hiçbir sektör yok ki kamu desteği ve yönlendirmesi olmadan dünyada isminden söz ettirebilsin. Uluslararası standartları yakalayan yüzde yüz yerli ürünlerimizde dahi küresel ölçekte başarılar yakalayamıyoruz. Ülkemizde bankacılık sektörü için dünyaya örnek teşkil eden ürünler üretilir iken, dünyaya bu alanda bile yazılım satmakta zorlandığımız görülüyor.

 

 

 

 

Ekonomik gelişim süreçleri Türkiye ile aynı dönemde başlayan ülkeler, uluslararası teknoloji markaları çıkarmış olmasına rağmen, bizim hâlâ küresel ölçekte şirketlerimiz ve dünyaca ünlü markalarımız yok. Dijital dönüşümü yaşayan sektörler içerisinde başarıyı yakalayan firmaların, bu başarısını etkileyen -tetikleyen- mutlaka bir yazılım kullanmaktadır. Türkiye’de en değerli firmalarının çok büyük bir bölümü yerli olmayan yazılımlar kullanmaktadır. Yerliye yönelme noktasında kamu ve özel sektör tarafından geliştirilecek ortak akıl, yazılım sektörünün çok daha ileriye gidebilmesine imkân sağlayacaktır.

 

 

Ülkemiz çok değerli yazılım bilgisi, insan kaynağı ve yazılım şirketlerine sahip. Bu noktada devletin öncü rol oynayıp yerli üretime yönlendirecek ve destekleyecek bir metodoloji değişikliğine giderek ileri teknoloji ve küresel marka çıkarabilecek ortamı hazırlamaya mecburuz.

 

 

Uygun Ekosistemi oluşturmalıyız

 

 

Teknoloji ve yazılım sektörünün gelişimi sağlayacak ekosistemi oluşturabildiğimiz takdirde Dünya yazılım sektörünün başarılı ülkeleri arasına girebilecek potansiyele sahibiz. Bu ekosistemi yıllar önce kurabilen ülkelerden çıkan ve daha 18 yaşına bile gelmeden milyoner olan girişimcileri tüm dünya konuşuyor. Ülkemizin geleceği geriden gelen genç nesillere, fikirlerini hayata geçirebilecek ortamı sağlayabilmemize bağlıdır.

 

Birçok ülke, gelecek öngörüleri çerçevesinde teknoloji ve yazılım alanın büyük adımlar atıyor. Teknoloji derslerinin yanı sıra uygulama geliştirme, yazılım dersleri Estonya’da ilkokul müfredatına kadar girmiş durumda. Bizlerde çocuklarımız ilkokuldan itibaren klavye tutmaya başlasın, uygulama geliştirmeye ilgi duysun istiyorsak bu ortamı sağlamak zorundayız.

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

Ticari Entegre Programı
08 Aralık 2016Devamı İçin Tıklayınız.
İmalatla Bilişimin Buluşması: Endüstri 4.0
26 Ağustos 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Ekonomide Yazılım Sektörü
17 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Konya'da Yazılım Sektörü
03 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Sürdürülebilir İnovasyon
27 Şubat 2016Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Sahip olduklarını kullanarak, elinden geleni yap .” Theodore Roosevelt
yukari