444 82 99     programyazilimprogram.com
17 Mart 2016

Bir ekonomide, belirli bir dönemde mal ve hizmet üretiminde meydana gelen artış “Ekonomik Büyüme” olarak adlandırılır. Ekonomik büyüme rakamları, bir ülke ekonomisi hakkında yapılacak yorumlarda kullanılan ilk kriterlerden biridir. Öyle ki, her kesimden insanın yorumlarına konu olmuş, günlük dile yerleşmiş, ülkenin yönetim kanadından tutun da köy kahvelerindeki muhabbetlere kadar uzanmıştır.

Ekonomik veriler incelendiğinde özellikle son birkaç yılda Türkiye’de Yazılım Sektörü’nün ekonomik büyümeye katkısı belirgin bir şekilde görülecektir.  2014 yılının son çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2.9'luk büyümenin yaklaşık 0.2’si yazılım sektörü tarafından sağlanmıştır.
Son yıllarda ülkemizdeki yazılım ürünleri artışı, piyasaya yeni giren şirketlerin de varlığıyla yüksek bir ivme kazanmıştır. Çünkü ekonomik büyüme rakamlarının sağlıklı olmasının en büyük sağlaması olan katma değeri yüksek ürünler, Yazılım Sektörünün bel kemiğidir.
Fakat Yazılım Sektörünün büyümeye katkısı ne kadar fazla olursa olsun, Yazılım Sektörünü büyüme rakamlarıyla değerlendirmek pek doğru bir analiz yöntemi değildir. Çünkü yazılım sektörü ekonomik büyüme ile değil, ekonomik kalkınma ile ilgili bir durumdur. Bir ülkenin Yazılım Sektörünün ekonomiye katkısı artıyorsa bu, o ülkenin ekonomisinin büyüdüğü anlamına değil, kalkınmış bir ülke olduğu anlamına gelir. Çünkü ekonomik büyümeyi sağlamak oldukça basittir. Bir ekonomi politikasıyla bile bu rakamlar artırılabilir. Fakat Kalkınma dediğimiz olgu rakamlarla ifade edilemez. Üretimi artırmakla kalkınma düzeyi artırılamaz. Kalkınma, o ülkenin refah seviyesidir, gelişmişlik sembolüdür.
Ve ancak kalkınmış ülkelerin yazılım sektörü gelişmiştir. Ekonomik büyümesi yüksek olan ülkelerin değil!
Büyüme rakamları hemen her politikacının dilindedir. ''Türkiye 2014 yılımda %x ‘lik bir büyüme sağladı'' , “Türkiye büyüme hedefini bul yıl tutturdu” ….. Fakat hiçbir politikacıdan kalkınma rakamları duyulmaz. Çünkü ekonomik kalkınma üretimle artmaz. Beşeri sermayeyle artar. İşte bu yüzden Yazılım Sektörünün payına düşen görev diğer reel sektörlere karşı çok daha zordur.

Günümüz dünyasında Yazılım Sektörü gelişmiş olan ülkeler gücü ve iktidarı elinde tutan, dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren ülkelerdir. Yazılım Sektörü bir ülkenin  silahıdır.
İşte bu sebepledir ki, Yazılım Sektörünün ekonomiye katkısı rakamlarla değerlendirmek doğru değildir. Yazılım ürünlerinin artışı ülke büyümesine değil, kalkınmasına, refah seviyesinin yükselmesine işarettir.
Ülkeleri ekonomik Gelişmişlik düzeyine göre 'az gelişmiş',  'gelişmekte olan' ve 'gelişmiş' ülke kategorilerine ayırmak doğru değildir. Bir ülke ya gelişmiştir ya da gelişmemiştir. Fakat ülkeler kalkınmışlık düzeylerine göre 'az gelişmiş' 'gelişmiş' gelişmekte olan' sınıflarına ayrılabilirler. Bir ülkede Yazılım Sektörü hatırı sayılır bir yere gelmişse o ülke, kalkınma yolunda hızla ilerliyor demektir.
Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

Ticari Entegre Programı
08 Aralık 2016Devamı İçin Tıklayınız.
İmalatla Bilişimin Buluşması: Endüstri 4.0
26 Ağustos 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Ekonomide Yazılım Sektörü
17 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Konya'da Yazılım Sektörü
03 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Sürdürülebilir İnovasyon
27 Şubat 2016Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Sahip olduklarını kullanarak, elinden geleni yap .” Theodore Roosevelt
yukari