444 82 99     programyazilimprogram.com
23 Aralık 2015
 

İşletmelerin birbirlerine olan borç-alacak işlemlerini her biri ayrı bir kalem oluşturacak biçimde formatlayarak aradaki farkı isteyebileceklerine dair yapmış oldukları sözleşmelerdir. Ticaret kanununa göre ise iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan mukaveleye cari hesap denir.

 

Cari Hesap İşlemleri Nasıl Yapılır?

 

İşletmelerin, aralarında cari hesap tutabilmeleri için sözlü veya yazılı olarak bir anlaşma düzenlemeleri gerekir. Bu anlaşmaların öncesinde ise firmalar birbirini tanıyıp güven ortamı oluşuncaya kadar peşin işlem yaparlar. Güven kazanıldıkça ticaretin hacmine doğru orantılı olarak cari hesap işlemleri de artar. Alınan mal veya hizmetin bedeli yapılan anlaşmalara göre ödenir. Alıcı taraf borcunu çek, senet veya nakit para olarak ödeyebilir aynı zamanda banka hesabına da yatırabilir. Bütün işlemlerde bir taraf borçlu, diğer taraf ise alacaklı olur.

 

Cari Hesap Hareketi Nedir?

 

Cari hesap hareketi; borç ve alacak olmak üzere ikiye ayrılır. İşletmeler arasındaki bu borç-alacak ilişkisi cari hesap hareketi olarak adlandırılır.

 

cari hesap nedir

 

Cari Hesap Nasıl Takip Edilmelidir?

 

ERP programları yaygınlaşmadan önce cari hesap işlemleri kartlar ve defterler aracılığıyla yapılıyordu ve her müşteri için bir kart düzenleniyor ya da defterin yeterli sayfası ayrılıyordu. Günümüzde cari hesap takip işlemlerini geleneksel usulde tutan işletmeler yok denecek kadar azaldı. Artık defter ve kartlar yerine ERP programları kullanılıyor. Piyasada geliştirilmiş olan çok fazla ERP sistemi olması dolayısıyla işletmeler ERP sahibi olmakta güçlük çekmiyor.

 

Geliştirilen bu yazılımlar ile işletmeler cari hesaplarını borcunu zamanında ödeyenler, yüklü alım yapanlar, ödemelerini aksatanlar gibi çeşitli kriterlerle gruplandırabilirler. Cari hesaplarını hızlı ve pratik bir şekilde inceleyebilir, gelişmiş raporlar(müşteri listesi, bakiye raporu vb.) elde edebilirler.

 

Firmaların çalışma şekline bağlı olarak belirli aralıklarla veya yılsonunda cari hesap durumu karşı firmaya bildirilir. Firmalar aralarında birbirlerinin kayıtları doğrularlar. Bu işleme mutabakat denir. Cari hesaba ait işlemleri gösteren listelere ise hesap özeti (ekstre) denir. Kullanmış olduğunuz yazılıma bağlı olarak cari hesap ekstrelerini belirli aralıklarla e-posta yoluyla otomatik olarak gönderebilirsiniz.

 

Cari Hesap Belgeleri Nelerdir?

 

Cari hesaplar üzerinde yapılan her işlem ticari belgeler ile belgelendirilmek zorundadır. Cari hesap işlemlerinde kullanılan ticari belgeler aşağıdaki gibidir;

 

Fatura: Satıcı firma tarafından alıcı firma adına kesilen, mal veya yapılan işi gösteren belgedir. Açık fatura ve kapalı fatura olmak üzere ikiye ayrılır. Açık fatura; bedeli ileri bir tarihte alınacak faturadır. Kapalı fatura ise bedeli tahsil edilmiş faturadır.

 

Makbuz: Bir bedelin teslim alındığını gösteren belgedir. Bedeli alan için tahsil makbuzu, bedeli ödeyen için tediye makbuzu kesilir.  Bu belgelerin resmiyet kazanabilmesi için bir noter tarafından onaylanması veya anlaşmalı matbaalarca basılması gerekir.

 

Senet: Bir nevi ödeme aracıdır. Ödeme yapacak firma için borç senedi, ödemeyi alacak firma için alacak senedi olarak adlandırılır. Senette iki taraf bulunur; borçlu (muhatap) taraf bono bedelini öder, alacaklı(lehtar) taraf ise bono bedelini tahsil eder. Alacaklı olduğumuz işletmelerden senet alabilir, almış olduğumuz bu senetleri ise borçlu olduğumuz firmalara ciro edebiliriz.

 

Çek: Bankaya hitaben yazılmış, bir nevi ödeme emri niteliğinde düzenlenen evraklardır. Senetten daha yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemidir. Çekte üç taraf bulunur; keşideci çeki düzenleyen, muhatap çeki ödeyecek banka, hamil ise keşide edilmiş çeki elinde bulunduran alacaklı (hamiline).

 

Dekont: Hesaplar arası aktarma veya takas işlemlerini gösteren belgelerdir. Borç-alacak işlemlerini gösterir. Borç ve alacak dekontu olmak üzere ikiye ayrılır. Hesapta yapılan bir hareketi ilgilisine haber etmekte kullanılır.

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

Ticari Entegre Programı
08 Aralık 2016Devamı İçin Tıklayınız.
İmalatla Bilişimin Buluşması: Endüstri 4.0
26 Ağustos 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Ekonomide Yazılım Sektörü
17 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Konya'da Yazılım Sektörü
03 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Sürdürülebilir İnovasyon
27 Şubat 2016Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Sahip olduklarını kullanarak, elinden geleni yap .” Theodore Roosevelt
yukari