444 82 99     programyazilimprogram.com
Blog
08 Aralık 2016
Ticari Entegre programı, Stok, Cari ve Fatura modüllerinden oluşmaktadır. Yazılım paketi, işletmelerin en çok kullandıkları ana modülleri bir birleri ile entegre olarak sunmaktadır. Fatura/İrsaliye kayıtları ile hem stok hareketleri hem de cari hesap hareketleri işlem görmektedir. Böylece her fatura ya da irsaliye kaydı yapıldığında iş bütünlüğü sağlanmaktadır....
Yazının Devamı
26 Ağustos 2016
Sektörel ihtiyaçların hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri, yeni bir sanayi reformu olan endüstri 4.0 dönemine hazırlanıyor. Sanayi 4.0 veya dördüncü nesil sanayi devrimi olarak da adlandırılan endüstri 4.0 ilk kez 2011 yılında Almanya’da Hannover Sanayi Fuarında telaffuz edildi. ...
Yazının Devamı
17 Mart 2016
Günümüz dünyasında Yazılım Sektörü gelişmiş olan ülkeler gücü ve iktidarı elinde tutan, dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren ülkelerdir. Yazılım Sektörü bir ülkenin silahıdır. İşte bu sebepledir ki, Yazılım Sektörünün ekonomiye katkısı rakamlarla değerlendirmek doğru değildir. Yazılım ürünlerinin artışı ülke büyümesine değil, kalkınmasına, refah seviyesini...
Yazının Devamı
03 Mart 2016
Burak SANDAL - Genel - 0 Yorum
Yazılım sektörü son yıllarda ülkemizde potansiyelini hızlı bir şekilde artıran sektörlerin başında gelmektedir. Yazılım sektörünün son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak iç ve dış piyasaya yenilikçi ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Turizmden tarıma, otomotivden savunma sanayiye sosyal ve ekonomik hayatı etkileyen yazılım sektörünün önemi her geçen gün ...
Yazının Devamı
27 Şubat 2016
Hızla değişen ve gelişen dünyada son yıllarda önemi giderek artan ve gerekliliği hemen herkes tarafından kabul edilen inovasyon kavramı, hemen her alanda karşımıza çıkmakta ve dünyamız rekabet ortamında adeta bir zorunluluk haline gelmektedir. Dilimize yenilik olarak yerleşse de tam olarak bu karşılığı vermeyen inovasyon, bir yenilikten çok daha geniş bir anlam ...
Yazının Devamı
09 Ocak 2016
Ülkemizde girişimcilik ekosistemi içerisinde büyüyen firma yapıların, bayilik sistemlerinin yanı sıra e-ticaretin geldiği noktada, ürünün ve ödemenin transferini geleneksel yöntemlerle karşılamak mümkün değildir. ...
Yazının Devamı
23 Aralık 2015
İşletmelerin birbirlerine olan borç-alacak işlemlerini her biri ayrı bir kalem oluşturacak biçimde formatlayarak aradaki farkı isteyebileceklerine dair yapmış oldukları sözleşmelerdir. Ticaret kanununa göre ise iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kal...
Yazının Devamı
23 Aralık 2015
Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan KOBİ’ler dünya ekonomisinin dinamosu ve can damarı, Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler bulundukları ülkenin ekonomisinde son derece önemli bir yere ve etkiye sahiptir....
Yazının Devamı
30 Kasım 2015
Yazılım sektörünün ulusal verimliliğin artırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Teknoloji kullanıldığı her sektörde verimliliği artırdığı kanıtlanmış bir gerçektir. OECD ülkeleri içerisinde bilişim teknolojileri kullanımında diğer sektörlere en fazla katma değer yaratan teknolojinin yazılım teknolojisi olduğu tespit edilmiştir...
Yazının Devamı
25 Kasım 2015
Burak SANDAL - Erp - 0 Yorum
Ekonominin nabzını tutan esnafların rekabetteki en güçlü silahının tartışılmaz ERP olduğunu biliyoruz. Kobiler olarak bu bilgiyi ne kadar doğru kullanıyoruz tartışılır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki kobiler teknolojiyi yüzde 10 daha fazla kullansalar 15 milyar dolar ek gelir, 360 bin yeni istihdam sağlayabilecekler....
Yazının Devamı
24 Kasım 2015
E-Ticaretin getirdiği en büyük avantaj, zamandan ve mekândan bağımsız müşterilere alışveriş imkânı sunabilmesidir. Tedarik zinciri içerisinde çokça tercih edilen, B2B sistemler XML bilgileri ile kendi müşterilerine ürün ve stok göstererek, gelen siparişlere B2B kanalı üzerinden tedarik sağlamaktadır....
Yazının Devamı
21 Kasım 2015
1994 yılında Türkiye’de ilk defa internet terimi ile tanıştık. Hayatımıza ilk defa servis sağlayıcılar girdiler. 1997 yılında ise ilk defa bankacılıkta “internet bankacılığı” tabiriyle karşılaştık. İş Bankası ve Garanti Bankası Türkiye’de ilk internet şubelerini kurdular. Bu yıllarda Türkiye’de internete bağlı sadece 30.000 bilgisayar vardı. ...
Yazının Devamı

Kategoriler

Son Gönderiler

Ticari Entegre Programı...
08 Aralık 2016Devamı İçin Tıklayınız.
İmalatla Bilişimin Buluşması:...
26 Ağustos 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Ekonomide Yazılım Sektörü...
17 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Konya'da Yazılım Sektörü...
03 Mart 2016Devamı İçin Tıklayınız.
Sürdürülebilir İnovasyon...
27 Şubat 2016Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.” W. Churchill
yukari